[08 พ.ย. 59] รับสมัครงาน

รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

 

                                                                                                                                                                          1. พนักงานขับรถ

                                                                                                                                                                          2. พนักงานรักษาความปลอดภัย

                                                                                                                                                                          3. ช่างแอร์

 

ติดต่อ 081-932-7107

นายจำรัส กลิ่นหอม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป