ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมโหวต โครงการ Beat 2010

 

ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมโหวตโครงการ Beat 2010

 

 

1. พิมพ์ชื่อ Web site   Http://WWW.beat2010.net/

2. เลือกเมนู   ลงทะเบียน

3. กรอกข้อมูลและตั้ง User Password

          - E – mail

          - ชื่อผู้ใช้

          - รหัสผ่าน

          - ยืนยันรหัสผ่าน

          - เลือกประเภทโรงเรียน

          - พิมพ์อักษรตามที่ระบบกำหนดให้

4. กดปุ่มคำสั่ง  ลงทะเบียน

5. ระบบจะส่งข้อความการลงทะเบียนไปยัง  E – Mail

6. คลิก Link ใน E – mail ที่ระบบได้จัดส่งไปให้ใน E – mail

   ของผู้ลงทะเบียน

7. ระบบจะกลับเข้าสู่หน้า Web site Http://WWW.beat2010.net/

   จะมีข้อความปรากฏว่า“ทะเบียนการสมัครของคุณสามารถใช้งานได้แล้ว”  

   สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ของขั้นตอนการสมัคร

   เป็นสมาชิก

 

ขั้นตอนการโหวต

 

1. ใส่ Login Member

2. กดปุ่มคำสั่ง โหวต (Vote)

3. เลือกโรงเรียนที่ต้องการจะโหวต