[6 ก.พ. 60] ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป และพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร

 

แจ้งความจำนงการสมัคร [click]

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก

เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

- ประเภทห้องเรียนทั่วไป

- ประเภทเขตพื้นที่บริการ