แสดงความยินดี

 

เด็กหญิงเจตนิพิฐ สืบมา ม.1.12

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ครูผู้ควบคุม คุณครูวิภาจรีย์ โฆษิตกิตติวงศ์