[21 พ.ย. 54] ดีเดย์ 1 ธ.ค.“ครู” ยื่นขอย้ายคืนถิ่น ขีดเส้นให้โอกาสครั้งเดียว

ดีเดย์ 1 ธ.ค.ยื่นคำร้องขอย้ายคืนถิ่น “วรวัจน์” ชี้ มีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้น ก่อนที่จะจัดระบบอัตรากำลังใหม่ทั้งประเทศ คาด มีครูขอย้ายกว่า 1 แสนคน มั่นใจไม่มีปัญหาขาดครู พร้อมไฟเขียว ครูผู้ช่วย สอบแข่งขันขอย้ายภายใน-นอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ และให้นำผลงานด้านยาเสพติดมาเป็นองค์ประกอบพิจารณาการย้ายได้


       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูคืนถิ่น ซึ่งได้กำหนดเพิ่มเติมการย้ายกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยไม่ต้องยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายดังกล่าว ซึ่งการย้ายกรณีพิเศษนี้ให้เฉพาะครูผู้ปฏิบัติงานสายการสอนเท่านั้น และมีคุณสมบัติของการขอย้าย คือ ขอย้ายกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือกลับภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรส หรือของบิดามารดาของตนเอง เท่านั้น
       
       ทั้งนี้ โครงการครูคืนถิ่น ศธ.จะเปิดโอกาสให้ครูในทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ยื่นเรื่องขอย้ายผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้ตั้งแต่ 1-31 ธันวาคม 2554 และจะมีการเปิดตัวโครงการครูคืนถิ่นอย่างเป็นทางการวันที่ 1 ธันวาคม 2554
       
       “เราจะเปิดโอกาสให้ครูทุกคน ทุกสังกัดของ ศธ.ยื่นเรื่องขอย้ายคืนถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมีครูยื่นความประสงค์กว่า 1 แสนคน ซึ่งการพิจารณาการย้ายจะให้ความสำคัญกับโครงการครูคืนถิ่นเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้นใครอยากจะย้ายขอให้ยื่นเรื่องเข้ามาในรอบนี้ทั้งหมด เนื่องจากโครงการนี้จะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยเมื่อดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ศธ.จะมาจัดอัตรากำลังคนทั้งประเทศใหม่อีกครั้ง ส่วนการย้ายครูคืนถิ่นจะดำเนินการให้เสร็จในช่วงปิดเทอม คือ เมษายน-พฤษภาคม ส่วนพื้นที่ใดจะย้ายมากน้อยเพียงใดผมขอดูข้อมูลที่ได้รับเข้ามาก่อนอีกครั้ง แต่เชื่อมั่นว่า ไม่มีปัญหาเรื่องขาดครู หรือการกระจุกตัวในบางพื้นที่เนื่องจากเรามีโครงการอื่นๆ รองรับ เช่น โครงการครูคลังสมอง เป็นต้น” นายวรวัจน์ กล่าว
       
       รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา โดยครูผู้ช่วยที่จะขอย้ายนั้นจะต้องได้รับอนุญาตยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และยังคงดำรงตำแหน่งเดิม รับเงินเดือนอัตราเดิม และขั้นเดิม แต่ไม่สูงกว่าอันดับและขั้นสูงสุดของเงินเดือนในอันดับสำหรับตำแหน่งที่สอบ แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันนั้น มอบให้คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ดำเนินการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ครูผู้ช่วยที่มีผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นองค์ประกอบพิจารณาการย้าย