เชิญครูทุกท่านลงทะเบียนใช้งานระบบ E-Office โรงเรียนสตรีวิทยา

 

เชิญครูทุกท่านลงทะเบียนใช้งานระบบ E-Office โรงเรียนสตรีวิทยา

 

 

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจำชื่อผู้ใช้งาน user และรหัสผ่าน password ไว้ด้วยนะครับ


คลิกกรอกข้อมูล

 

 

 

2. คุณครูสามารถดุผลการสมัคร ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากสมัครแล้ว โดยดูได้ที่นี่ค่ะ

 

ดูผลการสมัคร