เชิญครูทุกท่านลงทะเบียนใช้งาน E-mail [yourname@satriwit.ac.th] โรงเรียนสตรีวิทยา [19-Oct-53]

 

เชิญครูทุกท่านลงทะเบียนใช้งาน E-mail [ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ] โรงเรียนสตรีวิทยา

 

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจำชื่อผู้ใช้งาน user และรหัสผ่าน password ไว้ด้วยนะครับ

 

คลิกกรอกข้อมูล

 

 

 

2. คุณครูสามารถดุผลการสมัคร ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากสมัครแล้ว โดยดูได้ที่นี่ค่ะ

 

คลอกดูผลการสมัคร

 

 

 

3. download คู่มือการใช้งาน