[1 เม.ย. 57] เพิ่มประวัติส่วนบุคคล

ขอความกรุณาครูทุกท่านเพิ่มประวัติส่วนบุคคลที่เว็ปไซต์ 

 

ที่นี่110.164.71.247

 

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

 

หมายเหตุ*หากไม่สามารถ login ได้กรุณาแจ้ง ICT

 

ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และuser กรอกคะแนน