[30 เม.ย. 57] แจ้งความจำนงค์ขอฉีดวัคซีน

ขอให้ครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยา

 

แจ้งความจำนงขอฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่ห้องพยาบาล

 

เพื่อเบิกยามาฉีดในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พ.ค. 2557

 

ณ ห้องประชุมอลิซาเบท เวลา 7.30 น. - 11.30 น.