[23 ก.ย. 57] ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาขาทัศนศิลป์)  

 

                   คุณสมบัติ

 

                   1. วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบทัศนศิลป์


                   2. มีวุฒิครู พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

 

                   3. สามารถสอนได้ทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น

 

                   4. อายุไม่เกิน 45 ปี

 

           คุณสมบัติที่จะพิจรณาเป็นพิเศษ

 

                   1. สามารถออกแบบตกแต่งเวที เขียนป้าย จัดซุ้มได้อย่างดี

 

                   2. สามารถออกแบบจัดตกแต่งสวนได้เป็นอย่างดี

 

                   ติดต่อ ได้ที่ฝ่ายบุคลากร หรือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ.พงศ์วิทย์ เสาวรส  โทรศัพท์ 086-0814171 หรือ 02-2821626 ต่อ 211