หมายเหตุ
ใช้เลขประจำตัวประชาชน ของคุณครูผู้ควบคุมดูแลคนที่ 1 ที่ได้กรอกสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว