สอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
ปีการศึกษา 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูล:
ครูรุ่งฟ้า สุขใส เบอร์โทร 080-928-8613
ครูนฤมล อัมรินท์รัตน์ เบอร์โทร 081-514-6443